Mücbir Sebep Nedir,Şartları

Mücbir Sebep Nedir,Ne Demek,Her hangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen önüne geçilmesine imkân olmayan ve borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylar.

Mücbir Sebep Şartları

Mücbir sebep’ten söz edebilmek için şu şartların gerçekleşmesi gerekir

1. sebep önceden tahmin edilememelidir. Sözleşme kurulurken, borçlu mücbir sebebi görmüş veya görebilecek durumda ise, sonradan bunu ileri sürerek borcundan kurtulamaz.

2. sebep, borçlunun bir tutumu sonucu meydana gelmemelidir. Bu durumda borçlunun bir kusuru vardır ve bu kusuru sonucu meydana gelen durumdan da borçlu sorumlu olur.

3. sebep önlenmesi mümkün bir olay olmalıdır. (Sebebin mücbir sayılması için, insan kudretinin üstünde olması gerekir).

4. mücbir sebep borcun ifasını kesin olarak engellemelidir.

Mücbir sebep, değişik olaylardan doğabilir. Zelzele, toprak kayması, beklenmeyecek derecede kuvvetli kuraklık gibi tabiî olaylar veya savaş, grev, siyasî kargaşalıklar v.b. Devletin almış olduğu İktisadî tedbirlerin de mücbir sebep meydana getirmesi mümkündür.

Bir cevap yazın