Müfit Ratip Kimdir,Hayatı

Müfit Ratip Kimdir,Türk yazarı (İstanbul 1887-1917).

Müfit Ratip Hayatı

Galatasaray sultanîsini bitirdi (1908). Bir süre matbaacılık, Evkaf nezaretinde mütercimlik, Evkaf müzesinde başkâtiplik yaptı.

Fecriâti döneminde yazdığı mensur şiirlerle yazı hayatına girdi (1909). Daha çok tiyatro üstüne yazı, tenkit ve tercüme oyunlarıyle devrinin tiyatro hareketlerine katıldı.

Guy de Maupassant’ın Bel Ami romanını Güzel Dost adıyla Türkçeye tercüme etti (1910). Zincir adlı bir perdelik telif bir piyesi yayımlandı.

Namus, Büyük Gece, Hücum adlı oyun tercümeleri ve Refik Halid Karay ile birlikte yazdığı Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaası adlı tarihî komedisi Birinci Dünya savaşı öncesi repertuvarlarında yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir