Muhabbet Kuşu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Muhabbet Kuşu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli Canlı, parlak, uyumlu ve çarpıcı renk düzenleriyle, dahi bir ressamın fırçasından çıkmışçasına olağanüstüdürler. Kafeslerde bir mutluluk tablosu gibi, çiftler halinde, sevgiyle sarmaş dolaş görürüz onları.

Muhabbet Kuşu Alırken Neye Dikkat Etmeliyiz

Tüneklerinde, bir çiçeğin vazoda durduğunca da durmazlar. Oyuncudurlar. Türlü cambazlıklarla izleyeni saatlerce oyalarlar. Onları izlerken zamanın nasıl akıp gittiğinin farkına varmak gerçekten zordur.

İnsan dostudurlar. Küçük yaşlarda alınıp eğitilirse bizlere bir arkadaş kadar yakın olurlar. Evin İçinde dolaşır, masanıza, omuzunuza, bir işaretinizle, açtığınız avucunuza veya elinizin üstüne konarlar.

Muhabbetkuşları, en akıllı kuşlar arasında yer alırlar. Bunlardan biri küçükten alınır, insanlardan korkup çekinmemesi, onlara güvenip yakınlık duyması sağlanırsa, bilinçli bir eğitim, biraz ilgi ve sabırla pek çok beceriye sahip olabilir. Değişik denge oyunlarını severek uygular, çünkü oyunculuk onun yaradılışında vardır.

Küçük çanlarla donatılmış dönen bir çarkı basamak basamak çıkarak, onun hem sürekli olarak dönmesini, hem de çıngırakların çalmasını sağlayabilir. Salıncakta çok güzel sallanır Karşılıklı konan tüneklerde ve ipler üzerinde bir canbaz gibi türlü hünerler gösterir. Tuşlu elektrik düğmelerini bir gaga darbesiyle açıp kapatabilir.

İnsan konuşmasını taklit etmeye karşı yeteneklidirler. Anlamlı sözcükleri, kısa cümleleri bir papağana özgü beceriyle tekrarlıyabilirler. Doğal olarak yine, sabırlı ve bilinçli bir eğitimle kazandırabilirsiniz bu özelliği kuşlarınıza. Yoksa bu beceriyi onların kendiliğinden kazanacağını düşünmemelisiniz.

Sadıktırlar. Kendilerini besliyenlere, sevgi ve özen gösterenlere bağlı kalırlar. Çoğunlukla, evini ve sahiplerini tam anlamıyla benimsedikten sonra özgür bırakıldıklarında bile, bir yuva ve aile olarak benimsedikleri evlerini terketmek istemezler. Ancak yön bulma güdülerinin zayıflığı tekrar eve dönmelerini engeller.

Bütün bu özellik ve becerileriyle evde bir neşe kaynağı olur, aile bireylerini sevince ve kahkahaya boğarlar. Yediden yetmişe değin herkesin ilgisini ve sevgisini kazanan muhabbetkuşlarının bakımı da kolaydır. Çok az şeye gereksinme duyarlar, azla yetinirler.

Uzun ömürlü ve hastalıklara karşı dayanıklıdırlar. Tek olarak beslenebildiği gibi çiftler halinde de yetiştirilebilirler. Ancak yavru alınmak isteniyorsa bir iki çiftin birden beslenilmesinde yarar vardır. Üremeleri, gerekli ortam ve koşullar sağlandığında çok kolaydır verimlidirler.

Bir yıl içinde defalarca yavru alınabilir. Yavrularına özen gösterirler, onların bakımını üstlenirler. Elverişli koşullar altında yavrular bir ay gibi kısa bir sürede büyüyerek kendi kendilerine* yeter hâle gelirler. Bu özellikleriyle ayn bir ilgi ve merak kaynağı Olurlar.

Evde kendilerine vakit geçirecek bir iş güç arayanlar için bundan iyisi bulunamaz. Eğlenceli, sakıncası ve yorgunluğu olmayan,Çok az bir gidere mal olmasına karşın, iyi bir gelir sağlayabilen bir ilgidir.

Bu kısaca muhabbetkuşlan kolay kolay bulunmaz bir dost, iyi bir arkadaş, dekoratif bir süs. sürekli olarak yenilenen eğlence kaynağı ve kazanç sağlayan bir uğraştır.

Muhabbet Kuşunun Sağlıklı Olması

Sağlıklı bir muhabbetkuşunu sağlıksızından ayırmak pek zor değildir. Sağlıklrlair muhabbetkuşu hareketli ve oyuncudur. Kafesinde yalnız değilse, eşine karşı çok ilgilidir.

Tüneğinde veya bir köşede küskün, isteksiz, hareketsiz durmaz. İner, çıkar oynaşır canbazlıklar yapar. Tüneğinde duruşu diktir. Tüyleri, temiz, sık, eksiksiz ve düzenlidir. Bakışları canlı, gözleri parlak, çevreyle ilgisi tamdır. Sindirim ve boşaltım sistemi düzenlidir.

Kafesin dibinde görülen dışkılarını, onların sağlıklarını bu açıdan belirleyen önemli ipuçları olarak kabul etmek gerekir. Çok katı, sert pislikler kadar sulu olanlar da hastalık ve sağlıksızlık belirtisidir. Yeşil renkte ve sulu dışkıların ishalin belirtisi olduğu hatırlanmalı, sürekli ishal ve kabızlıkların bağırsak iltihaplanmalarına yol açtığı gözönüne alınmalıdır.

Böyle kuşları almaktan kaçınmak gerekir. Eğer seçiminizi çok sayıda kuşun bulunduğu bir salmadan yapma durumunda iseniz, kuşun makat çevresine bulaşabilecek kirler de bu konuda size yol gösterici olabilir.

Tüyleri kabarık, aksıran, burnu tıkalı ve akıntılı, gözleri çapaklı kuşlar, soğuk algınlığına ve nezleye tutulmuşlardır. Üşütmenin aşırı olması halinde üzücü durumlar ortaya çıkabileceği gibi, böyle bir kuşun, eğer varsa, diğer kuşlarınızın yanına konulması halinde bir bulaşmaya neden olabileceği unutulmamalıdır.

Tüylerde görülebilecek bir eksiklik de büyük önem taşır. Frene mouth adı verilen ve doğuştan gelen tüy eksikliği kalıcı bir özelliktir.

Zamanla kaybolmaz. Değişik derecelenmelerle karşımıza çıktığı görülen bu hastalık, kuşlara çirkin, zavallı bir görünüm kazandırdığı gibi, onlan sakat da bırakır.

Bir kısmında, yalnızca kuyrukta ve kanatlarda az oranda bir tüy eksikliği ile görülür. Biraz daha ileri durumlarda kuyruğun yarısına yakın bir bölümü ve kanatların bir kısmı tüysüz kalır. Aşırı durumlarda ise, kuyruk ve kanatların aşağı bölümü tümüyle yoktur.

Böyle kuşlar uçamaz ve yerde dolaşıp dururlar. Olumsuz genetik karşılaşmaların neden olduğu kabul edilen bu hastalığın döllerde devamını engellemek için, böyle türler üretimde kesinlikle kullanılmamalı ve hiç alınmamalıdır.

Alınacak olan muhabbetkuşlannın gagası, gagasının üst kısmındaki etli bölüm, ayaklar ve parmaklar dikkatle incelenmeli, gözden geçirilmelidir. Yüz pullanması ve ayak pullanması adlarıyla anılan, aynı parazitin oluşturduğu bir hastalık, yüzda ve ayaklarda pul pul kabarmalar biçiminde kendini gösterir. Tedavisi fazla zor olmamakla birlikte çok bulaşıcı olan bu hastalığın görüldüğü salma veya kafesten hiç kuş alınmamalıdır.

Muhabbet Kuşlarında Yaş

Çok özel bir nedene dayanmıyorsa, üstün bir niteliğe, büyük bir beceriye sahip değilse, alınacak muhabbetkuşlarının genç olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Muhabbetkuşu yavrulan erken ergenleşirler. Beş aylık genç kuşlardan yavru almak olasıdır. Bununla birlikte, dokuz aylıktan küçüklerin üretimde kullanılmasında bazı sakıncalar doğabilir. Buna karşın altı, en fazla yedi yıldan sonra özellikle dişiler üretimde verimlerinden çok şeyler yitirirler. Bu da, üretim amaçlıyan kuş severlerin niçin yaşlı kuşlar almamaları gerektiğini yeterince açıklar.

Muhabbetkuşlan. küçük yaşta bazı beceriler kazanma yolunda temel alışkanlıklan daha kolay edinirler. Sahibiyle yakınlaşma, kaynaşma, ona güven duyma, elden yem yeme, ele kopma, ev halkından korkmama gibi nitelikler erken yaşlarda daha kolay kazanılmaktadır.

Yaş ilerledikçe muhabbet kuşlarının yeni beceriler kazanma yeteneğinde bir duraklama ve yavaşlama görülür. Bu çağ 12 ilâ 15 yaşları arasıdır. Onbeşinci yaştan sonra ise çoğunlukla gerilemeler, kazanılmış becerilerde kopukluklar ve unutmalar belirir.

Muhabbetkuşu yavrularının yetişkin olanlardan ayırd edilmesi kolaydır. Bu konuda belirleyici birkaç özellik vardır. Yaşla birlikte tüylerde görülen değişiklikler, burunun üstünde yer alan etli oluşumun renk özelliği ve parmakların niteliği bunların önde gelenlerindendir.

Muhabbetkuşu yavrulan yumurtadan çıktıktan onbeş gün sonra tüylenmeye başlarlar. Bir ay içinde ise tüylenme tamamlanır ve yavrular kendi kendilerine yem yiyen, uçan, gezen, bağımsız birer varlık haline gelirler.

Yavrular iki aylık olduklarında ise, bu ilk tüylerini atarak yeniden tüy çıkarmaya başlarlar. Bu ikinci tüylenme çağı tamamlanınca genç bir muhabbetkuşu olarak renk özelliklerini sergilerler. Bu arada yetişkin bir muhabbetkuşuyla genç olanını belirleyen ayrılıklar da kolayca görülebilir.

Yetişkinlerinin başlarının üstü, yüzleri ve gerdanları düz renkte olmasına karşın, yavruların başlan çizgilerle bezelidir. Ayrıca gaganın hemen üstünde yer alan etli bölümün renk özelliği, cinsiyeti olduğu kadar olgunluğu da belirler.

Olgun muhabbetkuşlarının erkeklerinde bu yörenin rengi parlak mavi, dişilerde ise kahverengimsidir. Yavruların bu renk özelliğini kazanması ve böylece cinsiyetlerinin belirlenmesi ancak 5. aydan sonra olasıdır.

Muhabbetkuşlarına yeni yeni ilgi duyan, bu konuda deneyi ve köklü bilgisi olmayan kişiler, çoğunlukla bir renk canlılığı sağlamak amacıyla değişik ve gelişigüzel renklerde kuş alma eğilimi gösterirler.

Üretimde, özellikle iyi nitelikli yavru üretimi amaç olarak güdülmüyorsa bunun pek o denli bir sakıncası yoktur. Yalnız elde edilecek yavrular, renk düzenleri bakımından büyük bir olasılıkla sizi fazla memnun etmiyecektir.

Geniş ölçüde ve fazla sayılarda olmamakla birlikte amatörce bir istekle üretim yapmayı düşünüyorsanız tek ve özlü bir öneride bulunmak isteriz: Alacağınız muhabbetkuşu eşleri birbirlerine zıt değil, aynı renk özelliklerine sahip olsunlar.

Doğal olarak bu genel kural bazı özel çiftleşmeler için geçerli değildir. Daha bilinçli ve ileri bir üretim için ilgili bölümlerdeki bilgiler oldukça yararlı olacaktır.

Kuşunuzu, çevrenizin güvenilir bir yetiştiricisinden veya kuş mağazasından almanız önerilir.

 

Muhabbet Kuşu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Muhabbet Kuşu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Muhabbet Kuşu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Muhabbet Kuşu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Bir cevap yazın