Mühendishane i Berr-i Hümayun

Mühendishane i Berr-i Hümayun  İstanbul’da topçu subayı yetiştirmek için kurulan okul (1795).

Haliç tersanesindeki Mühendishanei Bahrîi Hümayun’un genişletilmesiyle meydana geldi. Okulun eğitim süresi dört yıldı.

Okulun en yüksek görevlisi» ders nazırıydı; fakat en yetkili kişi başhocaydı. En ünlü başhoca Ishak Efendi idi. Onun zamanında, Selim III’ün de yakın ilgisiyle, okulda birçok yenilik yapıldı.

Tophane nazırı Bekir Paşanın teklifi üzerine çıkarılan bir nizamnameyle (1847) mühendishane, «Topçu ve Mimar (İstihkâm) mektebi» adını aldı ve idadî (lise) sayıldı. Ayrıca dört yıllık mimarî ve harbiye sınıfları açıldı.

Mühendishane-i Berr-i Hümayun; Yüksek Mühendis mektebi adıyla kurulan, daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi adını alan (1944) eğitim kurumunun çekirdeğini meydana getirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir