Mühendishane-i Sultani

Mühendishane-i Sultani Osmanlı devletinde, eğitim görmemiş bazı saray görevlileri için kurulmuş dershane.

Selim III zamanında, genç ve kabiliyetli enderun ağalarının temel eğitimi için Eyüp ve Bahariye saraylarında açıldı, öğrencilere, iki yıllık okul süresi içinde, başlangıç seviyesinde din bilgisi dersleri veriliyor, Arapça ve Farsça öğretiliyordu.

Fen alanında öğrenim yapabilecek dereceye gelen öğrenciler Mühendishenei Bahri Hümayuna gönderilirdi.

Bir cevap yazın