Mühr-i Hümayun Nedir?

Mühr-i Hümayun Nedir,Padişah mühürü demektir. Buna “Mühr-i sadaret”, “Mühr-i vekalet”, de denirdi. Osmanlı padişahlarının her birinin biri zümrüt ve üçü altından olmak üzere dörder adet mühürleri bulunurdu. Mühürlerde padişahın kendi adı ve babasının adı yer alırdı.

Zümrüt mühür dörtgen şeklinde olup padişahın parmağında, beyzi şeklindeki altın mühürlerden biri sadrazamda, biri Hasodabaşı’nda üçüncüsü de Harem Hazinedarı olan kadında bulunurdu. Sadrazamdan mührün geri alınması, onun azledildiği manasına gelirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir