Mükrimin Halil Yinanç Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Mükrimin Halil Yinanç Kimdir,Türk tarihçisi (Elbistan 1898-İstanbul 1961).

Mükrimin Halil Yinanç Hayatı

İstanbul’da Edebiyat fakültesini (1919) ve Mülkiye mektebini bitirdi (1921).

Türk Tarihi encümeninin hafızıkütüplüğünü yaptı (1921-1925).

1925’te gönderildiği Paris’te bilimsel araştırmalarda bulundu.

Mükrimin Halil YinançTürkiye’ye dönüşünde eski görevine devam etti.

Galatasaray ve Kabataş liselerinde tarih öğretmenliği yaptı.

İstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesine ortaçağ tarihi doçenti tayin edildi (1933); profesör (1941) ve ordinaryüs profesör oldu (1957).

Çalışmaları, genellikle türk ve İslâm tarihi alanlarındadır.

Selçuklu tarihi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından kabul edilir.

Başta İslâm Ansiklopedisi olmak üzere birçok bilimsel dergide makaleler yayımladı.

Türk Tarih kurumunun kurucu üyesiydi.

Mükrimin Halil Yinanç Eserleri

Düsturnâmei Enver’i (1928); Düstürnâmei Enveri’ye Medhal (1930); Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri (1944).

Bir cevap yazın