Müktefi Kimdir,Halife Muktefi | Biyografi,Tarih |

Müktefi Kimdir,(Ebu Muhammed Ali bin Ahmed, El — denir), abbasi halifesi (878-908).

Halife Muktefi

Babası tarafından Rey’e vali tayın edildi (895). Elcezire valiliğini alınca Rakka’ya yerleşti.

Babası ölünce Bağdat’a geldi ve halife oldu (902).

Bağdat’taki yeraltı zindanlarını yıktırarak halkın sevgisini kazandı.

Suriye’de karışıklık çıkaran Karmatiler, Müktefi’nin yolladığı kumandan Muhammed bin Süleyman tarafından bozguna uğratıldı; Mısır’da Tolunluların yönetimine son verildi.

Bu arada yeniden harekete geçen Karmatiler, halifenin.

Vasıf bin Savar Tiğin kumandasındaki kuvvetleri tarafından El-Kadisiye yakınında yemlgiye uğratıldı.

Bizans ile yapılan savaşlar bu olaylarla birlikte devam ediyordu.

1905’te Maraş, Misis (Yakapınar) ve Tarsus, bizans kumandanı Andronikos tarafından yağmalandı.

Bir süre sonra üstünlük müslümanlara geçti, Andronikos da müslümanlara bağlandı.

Bir cevap yazın