Mülakkab Mustafa Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Mülakkab Mustafa Efendi  Türk kazaskeri (Merzifon, ? – İstanbul 1648).

Merzifonlu Muslihiddin Efendinin oğlu.

Kazasker Çeşmîzade Mehmed Efendiden mülâzemet aldı; Önce müderris, sonra da kadı oldu.

Şam (1646) ve İstanbul kadılığına tayin edildi.

Rumeli kazaskeri oldu (1648).

Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan olaylar sırasında yeniçeriler tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın