Mültezim ve İltizam Sistemi Nedir

Mültezim ve İltizam Sistemi Nedir,Devlete ait rüsum ve vergilerden birinin tahsilini götürü olarak üstüne alan, kesenekçi; âşar mültezimi.

Mültezim, Hâzineye yıllık belli bir miktar hasılatı ödemeyi önceden kabul ve taahhüt ederdi.

Mükelleften toplanan vergi tutarı ne olursa olsun mültezim. Hâzineye karşı yükümünü yerine getirmek zorundaydı.

1840’tan sonra muhassılar da mültezimler yanında görev aldılar. Bu yolla vergi toplamada yolsuzluklar yapıldığından iltizam usulünü ıslah için çeşitli zamanlarda (1855; 1858; 1861; 1871) kanun ve nizamnameler çıkarıldı, iltizam usulü 1879-1887 yılları arasında kaldırılarak Âşar emaneti denilen bir idare kuruldu. 1887’de bu idare şeklinin yanısıra iltizam yeniden uygulanmaya başlandı.

1897’den itibaren iltizam, imparatorluğun bazı bölgelerinde kaldırılarak teslis usulü uygulandı.

1905’ten sonra da iltizam bütünüyle kaldırıldı; imparatorluğun geri kalan bölgelerinde tahmis usulü uygulanınca mültezimlik ortadan kalkmış oldu: bu görev mal ve tapu memurluklarına verildi.

Bir cevap yazın