Münafıklar Kimlerdir

Münafiklar Kimlerdir,Kur’an’da. Hz. Muhammed’e inanır görünerek inanmayan Medinelilere verilen ad. Hz. Muhammed, bunların dine bağlılıklarına güvenmezdi.

Başlangıçta bu deyim, Hz. Muhammed’e zorla veya istemeyerek katılanlar için kullamlırdı.

İslâm dinine yürekten inanmayan kimseler de bu deyimle nitelenildi. Hz. Muhammed’e zorla katılan münafıkların başında birçoklarını çevresinde toplayan Abdullah bin Übey gelirdi.

Bunlar Uhud, Hendek ve Tebük savaşlarında Hz. Muhammed’i güç duruma düşürdüler.

Bazen müslümarlarla, bazen de müslüman düşmanlarıyla işbirliği yaptılar. Abdullah bin ubey’in ölümünden sonra güçleri azalan münafıklar, açıkça İslâm düşmanlığı yapmaktan kaçındılar.

Bir cevap yazın