Münşeat Mecmuası Nedir

Münşeat Mecmuası Nedir,Mensur yazı veya mektupların biraraya toplandığı dergi, mecmua.

Divan edebiyatında şiirlerin biraraya toplandığı eserlere divan dendiği gibi edebiyat değeri taşıyan nesir yazılarının toplandığı dergilere de münşeat denirdi.

Münşeat Mecmuasında çeşitli konularla ilgili mensur metinler, sanatla ilgili yorum ve değerlendirmeler, mektuplar v.d. toplanmıştır.

XIV.yy.dan başlayarak gitgide daha çok kullanılan arapça, farsça kelimeler ve süslü üslûp özellikleri münşeat derlemelerine hâkim oldu.

İlk Münşeat örnekleri arasında Feridun Ahmed Beyin (öl. 1583) Murad III’e sunduğu Münşeat-ı Feridun Bey yer alır.

Nabi’nin (1642-1712), Veysi’nin (1561-1628), Nergisî’nin münşeatları ün kazanmıştır.

Münşeat-ı Âkif Paşa, bu türün Tanzimattan sonraki örneklerinin en tanınmışıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir