Münşeatü’s Selatin’i Osmaniye

Münşeatü’s Selatin’i Osmaniye,(Osmanlı Sultanlarının Mektupları). tanınmış nişancı ve reisüiküttap Feridun Ahmed Beyin (öl. 1583) eseri.

Osmanlı Sultanlarının Mektupları

Eserde Osmanlı devletinin kuruluşundan Murad III’ün tahta çıkmasına kadar (1574) geçen dönemde Osmanlı İnşa divanında yazılarak yabancı devlet reislerine, beylere, emirlere, kadılara v.b. gönderilen arapça, farşça ve türkçe mektuplarla cevapları vardır.

1 880 Kadar belgeyi biraraya getiren eserin başında Miftah-ı Cennet başlıklı bir önsöz yer alır.

Eser. 1574’te Murad III’e sunuldu. İki baskısı olan (1849, 1858) eserin ikinci baskısına birçok mektup ve tercüme eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir