Mürtezika Nedir,Ne Demek | Osmanlı Tarihi |

Mürtezika Nedir,(Rızk’lan osmanlıca mürtezika).  Ulufe alan kimselere verilen ad.

Ehl i Mürtezika

Bir vakfın gelirinden (galle) maaş ve tayın alanlar.Vakıfname şartları gereğince vakıftan yararlananlar.

imam, müezzin, kayyum gibi evkaftan maaş alarak geçim sağlayan görevliler mürtezika dandır.

«Ehli vazife» deyimi bunun eşanlamlısıdır. Bunların aldığı maaş ve tayınlara «vazife» denirdi.

Bir cevap yazın