Musa bin Şakir Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Musa bin Şakir (Beni), Abbasîler zamanında yaşamış üç kardeş bilginin (EBU CAFER MüHAMMED, EBU KASIM AHMED. HASAN BİN MUSA BİN ŞAKİR) ortak adı.

Babaları Horasan’da eşkiyalık yapıyordu, sonra astronomiyle uğraşarak Bağdat sarayına girdi.

Ölümünden sonra oğulları halife Memun tarafından yetiştirildi.

Yunan bilimini İslâm dünyasına getiren araştırmaların çok olduğu dönemde astronom Yahya bin Ebi Mansur’dan ders aldılar.

Sonra bilgilerini genişletmek için Bizans eyaletlerine adamlar göndererek, kütüphanelerden yunanca yazma kitap getirttiler.

Bazı siyasî olaylara da karıştılar ve halife Mustasım ın oğlu Ahmed’in başa geçmesine engel oldular, üç kardeşten Muhammed bin Musa ve Hasan matematik, Ahmed astronomi, meteooroloji, mekanik ve uygulamaları konusunda çalıştı.

Bir cevap yazın