Musa Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Musa Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (? – İstanköy 1808).

Topal Osman Paşanın kız kardeşinin oğlu.

Saraya kapılanarak kapıcıbaşılık v.b. hizmetlerde bulundu.

Sonra Trablusşam tahsilâtına memur edildi; vezirlik rütbesiyle buraya vali oldu (1794).

Musa Paşa  Görevini kötüye kullandığından vezirliği kaldırılarak Kıbrıs’a, oradan Silistre valiliğiyle Pazvandoğlu üzerine gönderildi, sonra Niğbolu mutasarrıflığına tayin edildi.

Berkofçe muhafızlığında (1805).

Mısır valiliğinde, Selânik valiliğinde, Rikâbı hümayun kaymakamlığında (1806) bulundu.

1807’den sonra iki defa görevinden azledildikten sonra îstanköy’de idam edildi.

Eyüp (İstanbul) mezarlığında gömülüdür.

Bir cevap yazın