Musahipzade Celal Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Musahipzade Celal Kimdir,Türk oyun yazarı (İstanbul 1868-1959).

Gazhane başkâtibi Musahipzade Ali Beyin oğlu, Selim III’ün musahiplerinden bestekâr İzzet Şâkir Ağanın torunu.

İstanbul’da Feyziye rüştiyesini ve Nümunei Terakki idadisini bitirdi.

Babâli Tercüme odasına girdi (1889).

Bir süre Hukuk mektebine devam etti.

Bir yandan da tiyatro alanında çalışmalar yaptı.

Çocukluğunda etkilendiği Karagöz ve ortaoyunlarından başka Mınakyan Efendinin kumpanyasında verilen temsiller ve Ahmed Vefik Paşanın Moliere’den yaptığı uyarlamaları tiyatro bilgisinin gelişmesinde önemli etkenler oldu.

1912’de ilk piyesi Köprülüleri yazdı.

Üsküdar livasında bandırol memuru oldu (1917).

1920’de tayin edildiği maliye tahsil memurluğundan emekli olunca (1923) evkaf müzesinde koleksiyoncu olarak çalıştı.

1927’deıı sonra bütün çalışmalarını tiyatroya verdi.

Oyunları Şehir tiyatrosunda oynandı, kendisi de aynı yerde çalıştı.

Oyunları gözlem, tarihî ayrıntı ve yergi bakımından başarılı komedilerdir.

Tekniği kuvvetli değildir.

Ele geçirilen veya oynandığı bilinen yirmi bir piyesi, İstanbul yaşayışına ait bir incelemesi, gazetede tefrika edilmiş bir romanı, basılmamış şarkı güfteleri vardır:

Musahipzade Celal Oyunları

Köprülüler (1912); İstanbul Efendisi (1913); Lâle Devri (1914); Macun Hokkası (1916); Yedekçi (1919); Kaşıkçılar (1920); Atlı Ases (1921); Demirbaş Şarl (1921); İtaat İlâmı (1923); Moda Çılgınlıkları (1923); Fermanlı Deli Hazretleri (1924); Aynaroz Kadısı (1927) [filme alınışı 1938]; Kafes Arkasında (1928); Bir Kavuk Devrildi (1929) [filme alınışı 1939]; Mum Söndü (1930); Pazartesi-Perşembe (1931). Gül ve Gönül (1932); Balaban Ağa (1933) v.b.

Bir cevap yazın