Müseccel Felah Grubu

Müseccel Felah Grubu Türk Kurtuluş savaşında kuvayı milliyeciler adına çalışan, İstanbul’da kurulmuş gizli teşkilât. Grup, millî orduya cephane ve silâh sevketmek: Kurtuluş savaşına katılmak isteyenleri Anadolu’ya göndermekle görevliydi. Merkezi Ankara’da olan M.M.grubuyla sürekli bağlantı kurdu.

Teşkilâtın başkanı erkânıharp binbaşısı Ekrem Beydi (öteki üyeler, kaymakam Eyüp, binbaşı Aziz Hüdai, yüzbaşı Seyfi, yüzbaşı Rasim, mülâzım Kerim, mülâzım Şahab, mülâzımievvel [Gözlüklü] Ziya, yüzbaşı Cemal, mülâzım İbrahim, gümrükçü Abidin, ardiye bekçisi Mahmud Ağa, Himmetzade Hüseyin Hüsnü, sicil memuru Ahmed Reşad, tahmil tahliyeci Süleyman Çavuş, vinççi Hasan Baba, mülâzımievvel Ahmed Ağa ve Necmeddin Beylerdi). Anadolu ile İstanbul arasında kuryelikleri ise serkomiser Salih Bey ile Saffet Bey yapıyorlardı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir