Mushaf Nedir,Mushaf’ın Bölümleri | Din Bilgileri |

Mushaf Nedir,Mushaf’ın Bölümleri ,(şahafe’den muşhaf).

Kur’an.Tasav. İnsan veya insanın yüzü, (özellikle hurufîler insanın «canlı bir mushaf» olduğuna, bütün ilâhı yazıların insanda toplandığına inanırlar.

Bektaşîlerde de insanın mushaf-i ilâhı [tanrısal kitap] olduğu inancı vardır.)

Mushafın Çoğaltılması – Özet

Arapçaya Habeşçeden geldiği söylenen mushaf sözü, ilk defa halife Osman zamanında ortaya çıktı.

Osman, dağınık durumda olan Kur’an surelerini sahifeler (sayfa) halinde belli bir düzene göre bir araya topladı.

Sonradan buna «ciltlenmiş, derlenmiş sahifeler» anlamında mushaf dendi.

Zamanla mushaf sözü Kur’an anlamını kazandı.

Bugün bütün İslâm ülkelerinde mushaf Kur’an karşılığı olarak kullanılır.

Halk arasında Kur’an’a Mushafı Şerif de denir.

İlk mushaflar deri üzerine yazılı surelerin kalın kapaklar içinde ciltlenmesiyle yapılıyordu.

Zamanla, çok büyük ve kalın olan bu mushaf ciltleri küçültüldü, cilt işinde ince deriler kullanıldı.

Mushaf’ın Bölümleri

Mushaf’ın bölümlerine suhuf (sahifeler) denir.

En eski ve Kur’an’ın düzenlenmesine kaynak olan suhufun Ömer’in kızı Hafsa’nın elinde bulunduğu söylenir.

Kur’an derlenerek mushaf haline getirildikten sonra, doğruluğundan şüphe edilen birçok suhuf yok edildi, yalnız Hafsa’nın elinde bulunan nüsha ile ondan kopya edilenler bırakıldı.

Medine camiinde bulunan mushaf, bunların en önemlisi sayılır, özel Mushaf’lardan birinin Ayşe için Ebu Yunus tarafından yazıldığı söylenir.

Bir cevap yazın