Muslihiddin Mustafa Kastalani

Muslihiddin Mustafa Kastalani Türk kelâm ve fıkıh bilgini (Kestel ?-istanbul 1496). öğrenimini Bursa’da yaptı. Ünlü kelâm bilgini Hızır Beyin derslerini dinledi. öğrenimini bitirdikten sonra Bursa yakınlarındaki ilçelerde müderrislik yaptı.

Fatih medreselerine tayin edildi. Kısa bir süre sonra da İstanbul kadısı ve Rumeli kazaskeri oldu (1482).

1486 Yılında görevinden alındı. Kastalânî’nin Arapça birkaç fıkıh kitabı, Nesefî’nin Akaid’ıne Teftazanî’nin yaptığı Şerh’e haşiyesi, Cürcanî’nin bir şerhinin güç yerlerini açıklayan bir eseri, kıble yönünü tayin için yazdığı Risale fi Ciheti Kıble (Kıble Yönü Risalesi) adlı bir kitabı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir