Müstaceliyet Kararı Nedir?

Müstaceliyet Kararı Nedir? Adlî tatilde mahkemelerin hangi davalara bakabilecekleri kanunda gösterilmiştir (Hukuk Usulü Muhakemeleri kn. md. 176).

Kanun bazı kategoriler tespit etmiş ve bunlar dışında acele görülmesi kararlaştırılan davalara ve işlere de adlî tatilde bakılabileceğini belirtmiştir.

Mahkeme, tatil sonuna bırakmanın, giderilmesi mümkün olmayacak zararlara sebep olacağını muhtemel görürse müstaceliyet kararı vererek bu dava ve işi acele işlerden sayacaktır.

Müstaceliyet durumunun varlığı hâkimin takdirine bırakılmıştır.

Yargıtay dava dilekçesinin kabulü ve kayda havalesi gibi işlemlerin davanın görülmesi demek olmadığını, bu bakımdan adlî tatilde her türlü dâvanın açılabileceğini kabul etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir