Mustafa Asım Küçükfilibelizade

Mustafa Asım Küçükfilibelizade Kimdir? Türk şairi ve hattatı (İstanbul 1856-Trabzon 1904). Basra ve Trabzon mektupçuluğunda bulundu. Arapça, Farsça, Fransızca bilirdi.

Telemaque’ı tercümeye teşebbüs etti. Aydın bir şairdir. Gazel, kıt’a, tercî ve terkib-i bend, müseddes ve şarkı gibi şekillerdeki şiirleri, teknik bakımından kuvvetlidir. Kâzım Paşa’nın Kerbelâ Mersiyesi’ne yazdığı, Nâle-i Uşşak (Âşıkların Nâlesi) [1883] adlı naziresi ile tanınmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir