Mustafa Asım Küçükfilibelizade Kimdir

Mustafa Asım Küçükfilibelizade Kimdir,Türk şairi ve hattatı (İstanbul 1856-Trabzon 1904).

Basra ve Trabzon mektupçuluğunda bulundu.

Arapça, Farsça, Fransızca bilirdi.

Telemaque’ı tercümeye teşebbüs etti.

Aydın bir şairdir.

Gazel, kıt’a, tercî ve terkib-i bend, müseddes ve şarkı gibi şekillerdeki şiirleri, teknik bakımından kuvvetlidir.

Kâzım Paşa’nın Kerbelâ Mersiyesi’ne yazdığı, Nâle-i Uşşak (Âşıkların Nâlesi) [1883] adlı naziresi ile tanınmıştır.

Bir cevap yazın