Mustafa Cahit Atasoy Kimdir | Müzisyen Biyografileri |

Mustafa Cahit Atasoy Kimdir Türk bestecisi (Rize 1927).

Mustafa Cahit Atasoy Hayatı

iktisat fakültesini bitirdi.

İstanbul konservatuvarında okudu.

Sadeddin Arel’in talebesidir.

Batı ve türk musikilerini öğrendi, özellikle çoksesli türk musikisinde Arel’den sonra ilk eser veren bestecilerdendir.

Şiir yazmış, gazetecilik de yapmıştır.

Mustafa Cahit Atasoy Eserleri

piyano veya yaylı sazlar için 14 füg, yaylı sazlar için bir beşleme, 2 dörtleme, 3 üçleme, çeşitli sazlar için 10 ikileme, 4 çoksesli şarkı, teksesli 6 peşrev, 8 saz semaisi, 3 oyun havası, 5 tasvirî saz eseri, 4 durak, 2 İlâhi, 24 şarkı, 10 marş, 3 ninni, 10 çocuk şarkısı, 4 türkü.

Bir cevap yazın