Mustafa Cenabi | Biyografi |

Mustafa Cenabi Osmanlı tarihçisi (öl. Halep 1590).

Bursa’da yaşamış olan Amasya’lı Emir Hasan (?) Efendinin oğludur. İstanbul’da Ebu Suud Efendiden ders okuduktan sonra öğrenimini Edirne’de tamamladı.

Halep kadılığında tanındı.

Son zamanlarında rahatsızlanınca yerine kardeşi Suudi Efendi tayin edildi.

Bir buçuk yıl sonra da Halep’te vefat etti.

Eserleri basılmamıştır; El-Eylem-üz-Zâhir fi Ahvâl-il-Evâil ve’l-Evâhir (öncekilerin ve Sonrakilerin Hallerinin Bilinenleri) adlı iki ciltlik eseri önsöz ve 82 bölümden meydana gelen bir müslüman hanedanları tarihidir; Tarih-i Cenabı diye de bilinir.

Türkçe özeti 60 bölümdür.

Tarih-i Bilâd-ı Magrib (Magrıp Beldelerinin Tarihi), Fırsatname Cevâhir-ül-Garaib (Garibelerin Cevherleri) adlı eserleri de vardır.

Bir cevap yazın