Mustafa Nuri Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mustafa Nuri Bey Kimdir,Türk devlet adamı (Kandiye 1851 – İstanbul 1923).

Girit ve Yanya’da bazı küçük görevlerde bulundu.

İstanbul’a geldi.

Osmanlı Mebusan meclisinde zabıt kâtipliği yaptı (1876).

Girit, Bağdat ve Adana mektupçuluklarında, Adana merkez sancağı ile Gelibolu, Sakız, Serez ve Dedeağaç mutasarrıflıklarında, Musul, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Ankara, İşkodra ve Sivas valiliklerinde bulundu.

Meşrutiyetten sonra (1908) Hazinei Hassa nazırı ve aynı yıl Ayan üyesi oldu.

Bu görevlerinin yanı sıra Tuna’da çıkan Afitâb gazetesinde yazarlık yaptı ve Yezidîlere ait Abede-i İblis (Şeytana Tapanlar) adlı bir eser yazdı.

Bir cevap yazın