Mustafa Nuri Paşa Kimdir,Hayatı

Mustafa Nuri Paşa Kimdir,Türk devlet adamı ve tarihçisi (İzmir 1824 – İstanbul 1889).

Mustafa Nuri Paşa Hayatı

İzmir başâyanı Mansurzade Mehmed Emin Efendinin oğlu, özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi.

İstanbul’da Babıâli kalemine girdi. Sonra mabeyin başkâtipliğine (1867), beylikçiliğe, Divanı Muhasebat ve Temyiz mahkemesi reisliğine getirildi.

Bu son görevindeyken Defteri Hakanî nazırlığına tayin edidi. Daha sonra maarif nazırı (1881) ve evkaf nazırı oldu (1885).

Netayicü’l Vukuat (Olayların Sonuçları) adlı eserinde osmanlı düzenini ve bunun bozulmasını anlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir