Mustafa Safi Efendi Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Mustafa Safi Efendi Türk yazarı (Öl. 1616).

Manastır’da doğdu; 1607’de Ahmed I’in imamı, 1615’te Anadolu kazaskeri oldu.

Ahmed I’in emriyle Hoca Sadeddin Efendinin Tacü’t-Tevarih (Tarihlerin Tacı) adlı eserine zeyl (ekleme) yazdı.

Zübdetü’t-Tevarih (Tarihlerin özü) adındaki iki ciltlik bu ek eser 1603-1615 seneleri olaylarını anlatır.

Bir cevap yazın