Mustafa Sami Kimdir,Hayatı

Mustafa Sami Kimdir Türk şairi (İstanbul ? – 1855).

Mustafa Sami Hayatı

Doğduğu şehirde öğrenim gördü.

Defterdar Mektubi kalemine girdi.

Sonra Viyana Sefaret katipliğine getirildi (1838).

Takvimhane nazırlığına (1840), Ziraat meclisi azalığına (1846), Berlin (1846), ve Tahran sefirliği yaptı (1850).

Sami Bey Avrupa’da bulunduğu süre içinde, avrupa halkının yaşayışını, teknik ve medeni bakımdan gösterdikleri gelişmeleri inceledi.

Osmanlı devletinin gerileme sebeplerini araştırdı.

Osmanlı devletinin kurtulması, için avrupalılaşması gerektiğini savundu.

Avrupa Risalesi adlı küçük eserinde topladığı düşünceleri, yenileşme alanında atılan ilk _ adımlardan biridir.

Şiirleri divan geleneğini sürdürür.

Mustafa Sami Eserleri

Divan; Avrupa Risalesi (1846).

Bir cevap yazın