Mustafa Şevket Yunt

Mustafa Şevket Yunt,1912’de öğrencilerine icazet verdi. Çeşitli medrese ve mektepte müderrislik yaptı. Eserleri: Fatiha ve Diğer Bazı Surelerin Tercümeleri; Kadı Beyzâvi ile Ebussuud Arasında Bir Mukayese; Kitabü’n Nafakat (Nafakalar Kitabı); Usuli Fıkıh Dersleri (Fıkıh Usulü Dersleri); Hukuku Aile Kararnamesi Şerhi; Muhtasar Feraiz Dersleri (Kısa Feraiz Dersleri); Mufassal Nazarî ve Amelî Feraiz Dersleri (Kısa Teorik ve Pratik Feraiz Dersleri); Ahkâmı Vasâya (Miras Hükümleri).

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir