Mustafa Tevfik Paşa Kimdir,Hayatı

Mustafa Tevfik Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (? – İstanbul 1879). Askerlik öğrenimini Mısır’da gördü. Ferikliğe kadar yükseldi. Kırım savaşında Tuna cephesinde savaştı (1854).

İşkodra mutasarrıfı (1856) Bosna kumandanı oldu (1867). Bir süre sonra azledildi.

İstanbul’da Meclisi Tanzimatı Askeri ve Meclisi Muvakkiti Askerî’ye katıldı. 1877’de Kars kumandanı tayin edildi; hastalığı yüzünden İstanbul’a döndü.

Bir cevap yazın