Müstakimzade Süleyman Sadeddin Kimdir,Hayatı

Müstakimzade Süleyman Sadeddin,Türk bilgini (İstanbul 1719-1788).

Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi

Müderris Tokatlı Mehmed Emin Efendinin oğlu. Medreseye devam etti.

Eserleri: Menakıb-ı imam-ı Âzam (Büyük İmam Ebu Hanife’nin Hayatı); Menkaıb-ı Melâmiye-i Bayramiyye (Bayramiye Tarikatı Melâmilerinin Hayatları); Cedvel-i Eimme-i isna Aşer (Oniki İmamın Listesi); Meşâyihname-i İslâm (İslâm Şeyhleri Kitabı); Devhatü’l Meşayih (Şeyhlerin Ulu Ağacı [şeceresi]); Tuhfetü’l-Hattatın (Hattatların Hediyesi); Mecelletü’n-Nisab fi’n-Neseb ve’l Küney ve’l-Elkab (Nesep, Bünye ve Lakaplar Hakkında Tayin Dergisi) [Arapça hal tercümesi kitabı].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir