Müstesna Evkaf Nedir,Ne Demek

Müstesna evkaf evkaf nezaretinin kurulmasından önce ve sonra, doğrudan doğruya mütevellileri tarafından yönetilen vakıflar. Müstesna evkaf’ın yönetimine hükümet karışmazdı.

Bu vakıflar iki kısımdı: eskiden beri müstesna tutulanlar, sonradan bu kuruluş içine almanlar. Birinci kısımda eski ailelerden Celâleddini Rumî, Gazi Mihal Bey, Gazi Evrenos vakıfları v.d. yer alıyordu. Sayısı sekiz olan bu vakıflar, mütevellileri tarafından yönetilir, sadece hesap işleri Evkaf nezaretince denetlenirdi.

Sonradan müstesna tutulan vakıflar da üç kısma ayrılırdı: birinci kısım on dört taneydi (Zağanos Paşa, Tur Ali Bey, Germiyanoğlu Yakup Çelebi II vakıfları v.d.); yönetilen ikinci kısımda şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey, Altunizade İsmail Paşa, Sadrıesbak Mehmed Ali Paşa v.b.; ayrıcalıkları sonradan onaylanan üçüncü kısım vakıflar arasında serasker Hasan Rıza Paşa, Maarif nazırı Zühdü Paşa v.d. vakıfları vardı

Bir cevap yazın