Mutedil Hürriyet Perver Fırkası

Mutedil Hürriyetperver fırkası veya Mutedil Liberaller, Türk siyasî partisi (kuruluşu kasım 1909); kurucuları, Berat (Berati) mebusu İsmail Kemal Bey, Halep mebusu Nâfi Paşa, Kerbelâ mebusu Mehdî, Priştine mebusu Hasan, Zor mebusu Hızır ve Şefik el-Müeyyed Beyler ile arkadaşlarıdır.

Meclisi Mebusan’ın ikinci döneminde mecliste bulunan ilk muhalefet partisidir.

Mezhep ayrılığına karşıydı. Osmanlı milletinin millî hâkimiyet esasları altında bağımsızlığını sağlamlaştırması ilkesine bağlıydı. İktidar ile devamlı çatışma halindeydi.

Matbuat, Tesisat, İslahat, Maşrık, Zühre, Sabah, Merih, Sada-i Millet gibi yayın organlarınca destek gördü.

Parti, Hürriyet ve İtilâf fırkasına katıldığından kasım 1911’de dağıldı.

Bir cevap yazın