Mütemmim Cüz Nedir,Mütemmim Cüzün Unsurları | Hukuk |

Mütemmim Cüz Nedir, Mütemmim Cüzün Unsurları,İktisadî ve hukukî yönden bağımsız olmayan ve «asıl şey» denilen bir eşyaya sıkı surette bağlıdır; asıl şey bozulmadıkça, yok olmadıkça veya niteliğini değiştirmedikçe, mütemmim cüzü ondan ayrılmaz (msl. bir fotoğraf makinesi ile objektifi arasındaki bağ, böyle bir bağdır).

Asıl şeyin ve mütemmim cüzün ne olduğunun tespitinde hiç bir zaman hangisinin daha değerli olduğuna bakılmaz.

Burada önemli olan İktisadî fonksiyondur; bu yönden tamamlayan şey mütemmim cüz, tamamlanan ise asıl şeydir.

Mütemmim cüzün unsurları şu şekilde sıralanabilir

1. sıkı bağ. Bir şeyin başka bir şeyin mütemmim cüzü sayılabilmesi için, arada sıkı bir bağın (kanunun deyimiyle, saslı bir unsur teşkil edecek bağın) bulunması gerekir.

2. devamlılık. Bir şeyin mütemmim cüz sayılabilmesi için, sadece sıkı bir iç ve dış bağın bulunması yeterli değildir.

Aynı zamanda mütemmim cüzün, asıl şeye devamlı olarak tahsis edilmesi de aranır.

Tahsis devamlı değilse, mütemmim cüzden söz edilemez.

Devamlı tahsisin varlığı, ilgili kişilerin iradelerinden çıkarılır (msl. bir eve kalorifer tesisatı yaptıran kiracıda, bu şekilde devamlı tahsis iradesinin bulunmadığı sonucuna varılabilirse, kalorifer, evin mütemmim cüzü olmaz).

Bir şeyin mütemmim cüz durumuna gelmesi, tabiî (bahçede ağaçlar) veya iradî (kitaba cilt geçirilmesi) şekilde olur.

Bir şey, başka bir şeyin mütemmim cüzü durumuna getirilirse, mütemmim cüz üstündeki bağımsız mülkiyet sona erer. Mütemmim cüzün mülkiyeti, asıl şeyin malikine geçer.

Ancak mütemmim cüz olan şeyin eski malikinin tazminat isteği saklıdır.

Mütemmim cüzün bu niteliği, asıl şeyden sürekli olarak her hangi bir şekilde ayrılması durumunda sona erer.

Buna karşılık geçici ayrılmalar bu niteliği sona erdirmez.

Bir cevap yazın