Mütenebbi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Mütenebbi Kimdir,(Ebu Tayyib bin Hüseyin), arap şairi (Küfe 915 – Bağdat 965).

Mütenebbi Hayatı

İlköğrenimini Kûfe’de yaptı. Karmatîler Kûfe’yi yağma edince, Bağdat’a geldi (928).

Sonra Suriye’ye, bir süre sonra da Lazkiye’ye yerleşti.

İlk şiirlerinde halkı devlete karşı ayaklanmağa çağırdı.

MUtenebbi, Hıms’ta tutuklandı (933).

İki yıl tutuklu kaldı.

Şam valisi emîr Bedr el-Harşanî’nin saray şairi oldu (939).

Sonra Halep hamdanî sarayında emîr Seyfüddevle’nin şairi oldu.

Sonra Şam’dan Mısır’a, Fustat’a gitti. Yoksulluk çekti.

Irak’a giderek Bağdat’a yerleşti.

Şiraz’da sultan Adududdevle’nin yanında bir süre kaldı.

İran’dan Bağdat’a dönerken yolda bedevilerin saldırısına uğradı, çarpışma sırasında oğluyla birlikte öldürüldü.

XI. yy.dan sonra arap şiirini etkileyen önemli şairlerden biri sayılır.

Divan’ı bütün Ortaçağ ve Yeniçağ süresince İran’dan Ispanya’ya kadar uzayan arap dünyasında herkesin yararlanacağı duruma getirildi.

Bütün arap kasidecileri, değişik ölçüde ondan etkilendi.

Mütenebbi, bugün de Kuzey Afrika, Suriye ve Mısır’da en çok okunan şairlerinden biridir.

Bir cevap yazın