Müterakki Suç Nedir,Şartları

Müterakki Suç Nedir,ağır bir suçun, hafif olanı da kapsadığı ve failin, ağır olan suçu işlemek için hafifini de işlemek zorunda kaldığı suç türü.

Müterakki suç, muhtelit suçtan şöyle ayırt edilebilir: muhtelit suçta, daha ağır suçun içinde eriyen hafif suç,başka bir hukuki çıkarı zedeler, birbiriyle kaynaşan suçların hukukî konulan farklıdır; oysa müterakki suçta, her iki suçun konusu aynıdir. ‘

Müterakki Suç Şartları

Müterakki suçun varlığı için gerekli olan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

1. failin aynı olması;

2. mağdurun aynı olması;

3. failin hareketinin hafiften ağıra doğru giden bir süreç izlemesi;

4. bu hareketin daima aynı hukukî çıkan zedelemesi;

5. meydana getirilen ve hafiften ağıra doğru sıralanan sonuçlann, aynı harekete tek bir illiyet bağıyla bağlanması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir