Mütercim Rüştü Paşa Kimdir,Hayatı

Mütercim Rüştü Paşa Kimdir,Türk sadrazamı (Ayandon 1811-Manisa 1882).

Mütercim Rüştü Paşa Hayatı

Bir kayıkçının oğluydu.

Yeniçeri ocağı kaldırıldığı zaman kurulan Asakiri Mansure ordusuna girdi.

Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.

Askeri nizamnameleri Fransızcadan Türkçeye çevirdi, mütercim lakabını bu işinden dolayı aldı.

Mirliva (1843) ve Dan Şurayı Askeri üyesi ve ferik oldu (1845).

İki yıl sonra Hassa ordusu müşiri oldu. Üç defa (1851, 1855, 1857) seraskerliğe getirildi.

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşanın yerine sadrazam oldu.

Bundan sonra Meclisi Vala başkanlığında bulundu ve ikinci defa sadrazamlığa getirildi (1866).

1871’de Divanı Ahkamı Adliye nazırı, 1872’de Midhat Paşanın azli üzerine üçüncü defa sadrazam oldu.

1873’te istifa etti.

1876’da İstanbul’da medrese öğrencilerinin sadrazam aleyhine gösterilerde bulunması üzerine Mahmud Nedim Paşa sadrazamlıktan azledildi ve yerine Mehmed Rüşdü Paşa getirildi.

Abdülhamid II’nin hükümet işlerine karışmasına karşı çıkarak istifa etti.

Bir süre sonra beşinci defa sadrazam olduysa da bu son sadrazamlığı bir hafta kadar sürdü.

İstanbul’da oturmasına imkan olmadığını anlayarak Manisa’ya çekildi.

Abdülaziz’in ölümü dolayısıyls açılan davaya karıştırıldı ve yargılandı; ancak herhangi bir cezaya çarptırılmadı.

Bir cevap yazın