Mütevekkil Alallah Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mütevekkil Alallah Abbasî halifesi (822 – 861). Kardeşi Vasık’ın ölümünden sonra tahta çıktı (847).

Halife olunca Kur’an üstüne her türlü tartışmayı yasakladı.

Mutezile görüşünü kabul etmemiş oldukları için hapsedilen kimseleri serbest bıraktı.

Bağdat’taki havra ve kiliseleri yıktırdı (850).

Kerbelâ’daki Hüseyin türbesini de yıktırarak burayı ziyaret etmeyi yasakladı (851).

Bütün halifeliği isyanlar ve tecavüzleri karşılamakla geçti.

Zamanla halifenin müsrifliği, keyfî hareketleri ve zalimliği, halkın nefretini uyandırdı; sonunda türk muhafız kuvvetleriyle arası açıldı.

850’de büyük oğlu Muhammed Muntasır’ın veliaht olması öteki iki oğlunun da tahta geçme hakları mahfuz kalmak üzere eyaletlere vali olmalarına karar verildi.

Sonra bu kararından vaz geçerek oğlu Mutez’i veliaht olarak ileri sürdü.

Bunun üzerine Muntasır tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın