Mutlak Hata Nedir | Fizik Bilgileri |

Mutlak hata nedir,Mutlak hata formülü,Mutlak hata hesaplama,Mutlak hatalar ortalaması,Mutlak hata nasıl bulunur,Mutlak hata veya mutlak belirsizlik , ilgili birimler kullanılarak ifade edilen bir ölçümdeki belirsizliktir . Ayrıca, bir ölçümdeki yanlışlığı ifade etmek için mutlak hata kullanılabilir. Mutlak hata yaklaşıklık hatası olarak adlandırılabilir .

Mutlak hata, bir ölçüm ile gerçek bir değer arasındaki farktır:

E = |x 0 – x|

E mutlak hata olduğunda, x 0 ölçülen değerdir ve x gerçek değerdir.

Hata bir “hata” değildir. Sadece ölçüm araçlarının sınırlamalarını yansıtır.

Örneğin, bir uzunluğu ölçmek için bir cetvel kullanırsanız, cetveldeki her tik bir genişliğe sahiptir.

Cetvel üzerindeki işaretler arasında bir mesafe düşerse, mesafenin bir işarete diğerinden daha yakın olup olmadığını ve ne kadar olduğunu tahmin etmeniz gerekir. Bu hatadır. Aynı ölçüm, hatanın aralığını ölçmek için birden çok kez alınabilir.

Mutlak Hata Örneği

Bir ölçüm 1.12 olarak kaydedilirse ve gerçek değerin 1.00 olduğu biliniyorsa, mutlak hata 1.12 – 1.00 = 0.12’dir. Bir nesnenin kütlesi 1.00 g, 0.95 g ve 1.05 g olarak kaydedilen değerlerle üç kez ölçülürse, mutlak hata +/- 0.05 g olarak ifade edilebilir.