Muvatalli Kimdir,Hayatı

Muvatalli Kimdir,Hitit kralı (M. ö. 1306-1282). Babası Murşil II’nin Ölümü üzerine kral oldu.

Saltanatının ilk on yılı karışıklıklarla geçti. Ülkenin kuzeyinde oturan Gaşkalar ayaklandı.

Bunun üzerine Muvatalli, başkent Hattuşaş’ı boşaltmak zorunda kaldı ve aşağı ülkedeki Dattaşa şehrini (yeri kesin olarak bilinmiyor) bir süre için başkent yaptı.

Kardeşi Hattuşil’i de, hitit ordusunun başkumandanlığına getirdi. İsyanlar bastırıldı; ülkede eski düzen yeniden kuruldu.

Mısır’da bu tarihlerde XIX. Sülâle kurulmuştu. Bu sülâlenin firavunlarından Seti I (M. ö. 1318-1297), Filistin ve Suriye’yi ele geçirmek istiyordu.

Bu yüzden Mısır ile Hititlerin arasında çekişme başladı. Yine bu sıralarda Asur kralı Adad Ninari (M. ö. 1311 – 1281), mitanni kralı Varşa Şatta’yı yenilgiye uğrattı.

Bunun üzerine Muvatalli, Asurlulara savaş açtı ve onları yendi. Bu olaydan sonra , Amurru prensliğinde çıkan karışıklıklarla uğraştı.

Mısır tarafını tutan Benteşina adlı prensin Hititler tarafından prenslikten alınarak yerine Şatili’yi geçirmeleri üzerine Amurrulular Hititlerle olan anlaşmalarını bozarak Mısır firavunu Ramses II’den yardım istediler. Famses II, ordusuyla Orta Suriye’ye girdi.

Kadeş önünde yapılan savaş sonunda bir antlaşma yapıldı.Antlaşmadan sonra hitit ordusunda çıkan bir isyan sonunda Muvatalli öldürüldü.

Bir cevap yazın