Müzikoloji Nedir,Ne İş Yapar | Kültür,Sanat,Müzik |

Müzikoloji Nedir,i. (fr. musicologie). Müzikolojinin Tanımı,Müzikle dolaylı olarak ilgili çalışmaların büyük bir kısmını belirtmek için kullanılan terim.

Müzikoloji Nedir Ne İş Yapar

Müzikoloji terimini, daha başlangıcından beri, müzikle ilgili bilimsel çalışmaları belirtmek için kullanma eğilimi vardır.

Bu bakımdan, müzikolojiyi, müziğin sadece tarihle değil, aynı zamanda önemli bilim dalları, temel çalışmalar ve diğer sanatlarla (büyücülük, din, tıp, insan çalışması [sesli ritim], astronomi, hesap, filoloji, tarihöncesi ve arkeoloji, hukuk, ikonografi, gizli bilimler [sembolizm, zanaatçılık] ve koreografi) olan ilişkilerinin incelenmesi diye tanımlayabiliriz.

Müzikolojinin, pratik müzik bilgisi, estetik bilgisi, müzik tarihi bilgisi bakımlarından sağlam ve eksiksiz temellere dayanması gerekir.

Ama bu da yeterli değildir.

Ayrıca, müzikoloji bilgini, müziği uygulamasını, tekniğini, müzik estetiği ve tarihini çok iyi bilmekle kalmamalı.

Çeşitli dallardaki uzmanların çalışma metotlarını denetleyebilecek kadar bu dallarda bilgisi olmalı ve bu uzmanların vardıkları sonuçları büyük bir ihtiyatla kabul veya reddetmelidir.

Coğrafya ve kronoloji bakımından araştırma alanı çok geniş olduğu için, elinden geldiğince belli bir konunun dar sınırlannı aşmamaya dikkat etmelidir.

Babil lilerin müzik ve çalgılarını gün ışığına kavuşturan Galpin, Yunanlıların müzik dünyasını yeniden kuran Gevaert, Ortaçağ müziğini açıklayan Coussemaker, müziğin simgelerinden bazılarını çözmeye uğraşan Max Schneider gibi müzikologlar.

Geniş bir genel kültürü olan, bilim araştırmalarına yatkın, kültür alanında bireşimci bir görüşü olan müzik adamları olarak bilinir.

Bir cevap yazın