Müzikte Romans Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Müzikte Romans Nedir,Şarkı ve piyano için hazırlanmış genellikle kıtalar şeklinde beste.

Romans, Fransa’da XVIII. yy. sonuyla XIX. yy.ın büyük kısmında çok yaygındı; buna karşılık İtalya’da, özellikle XVIII. yy. sonunda çok işlendi.

Aynı dönemde romans terimi, lirik eserlerde, vokal melodram üslubunu belirtmek için geleneksel arya teriminin yerine kullanılmaya başandı.

Bu türe almancada verilen Romanze adı, Mozart’ın piyano için re minör K 466 konçertosunun orta bölümü veya Beethoven’in viyolonsel ve orkestra için yazdığı iki Romanze’si gibi lirik çalgı müziği parçalarını belirtti.

Bir cevap yazın