Nabatça Nedir,Nabat Dili

Nabatça Nedir,Eski Nabat krallığında konuşulan dil.Nabatça, Hicaz’dan Suriye’nin güney sınırlarına kadar uzanan eski Nabat krallığı (Başkenti Petra) topraklarında ortaya çıkarılan yazıtlar sayesinde bilinir.

Nabat Dili

Bu metinlere Sin yarımadasında üç bin kadar graffitto veya İtalya, Roma ve Pouzzoles’de ele geçirilen belgeler eklenebilir.

Nabatça yazılmış metinler bütünü M.ö. I. yy. ile M.S. II. yy. arasında kaleme alınmıştır.

Nebatlılar araptır ve konuşma dilleri Arapça, yazı dilleri ise Aramcaydı. Gerçekten de, günümüze kadar gelen yazıt kalıntılarının dili batı Aramca’dır (ama, bu öbekteki diğer lehçelere oranla İmparatorluk Aramca’sına daha yakındır).

Yer isimleri ve kelime hâzinesinde Arapça’nın etkisi görülür. Nabatlıların yazıları aram yazısından türemiştir.

Bir cevap yazın