Nairobi – Kenya,Tarihi

Nairobi, Kenya’nın başkenti, yüksek bir yaylada, Kenya – Uganda demiryolu hattı üzerinde; 1 429 000 nüf. Nairobi arazisi adı verilen yeni arazi, bir bölge komisyonu üyesi başkanlığında bağımsız bir meclis tarafından Nairobiyönetilir.

Nairobi, Doğu Afrika’nın en önemli şehir merkezidir. Doğu Afrika ortak hizmetler teşkilâtının ve Doğu Afrika demiryolları ve limanlarının idare merkezidir.

Ayrıca, Doğu Afrika’nın büyük bir kısmı için, maliye, sanayi ve ticaret merkezidir.

Bankalar da dahil olmak üzere birçok denizaşırı şirketin merkezi de Nairobi’dedir. 114 km2’lik Nairobi millî parkı şehir sınırları içindedir. Ayrıca şehir büyük bir turizm (avcılık) merkezidir.

Sanayi bölgesi, şehrin merkezinden doğuya doğru düzenli yollarla uzanır; demiryolu hattından yararlanır ve doğudaki konut merkezlerinin yakınındadır. Sanayinin temeli tarımdır.

Besin sanayii, tütüncülük, makine yapımı, deri ve post işlenmesi, biracılık, demiryolu ve aydınlatma makineleri yapımı başlıca sanayi faaliyetleridir.

Nairobi, denizaşırı ülkelerden gelen malların başlıca ithal ve dağıtım merkezidir. Şehrin yakınında ülkenin kahve yetiştiren başlıca bölgeleri yer alır. Kereste, kahve ve Kenya’nın öbür hammaddeleri Mombasa yoluyla ihraç edilir.

Nüfusun çok karışık olmasına rağmen ırk ayrımı yapılmaz ve herkes istediği görevde çalışabilir, öğretim, hükümet, şehir belediyesi veya özel okullar ve kuruluşlar aracılığıyla yürütülür. Nairobi’deki krallık koleji, Doğu Afrika üniversitesinin bir bölümüdür.

Ayrıca şehirde teknik okullar da vardır. Nairobi, kara ve demiryollarından büyük ölçüde yararlanır. Başlıca yollar, Mombasa ve Tanzaniya’ya giden güneydoğu ve güney yollarıyla, dağlık bölgelerin batısından geçerek Victoria gölü ve Uganda’ya ulaşan yollardır. Birçok merkeze düzenli tren ve otobüs seferleri yapılır. Şehrin 15 km kadar güneybatısında, Embakasi’deki havaalanı milletlerarası havayollarının uğrağıdır.

Nairobi Tarihi

Başlangıçta, Masai çobanlarının sürülerini otlattıkları sulak bir bölge olan Nairobi’de XIX. yy. sonlarında iş yerleri ve kıyıdan Uganda’ya kadar uzanan demiryolunun kurulmasına karar verildi. Demiryolu hattı 1899’da Nairobi’ye ulaştı. Böylece şehir dolaylarına yerleşme arttı ve ticaret gelişti.

1905’te hükümet merkezi Mombasa’dan Nairobi’ye nakledildi. Şehir 1919’da belediye, 1950’de de krallık fermanıyla şehir oldu. İkinci Dünya savaşından sonra çok katlı apartmanlar, oteller, dükkânlar, sanayi binaları inşa edilen şehir, büyük ölçüde gelişti. Balşıca devlet yapıları, Ortak Hizmetler teşkilâtı merkez binası, parlamento sarayı ve belediye sarayıdır.

Şehrin merkezinde yer alan belediye sarayı 1957’de milletlerarası konferansların toplanmasına imkân verecek şekilde genişletildi. Kenya millî tiyatrosu ve yanıbaşındaki kültür merkezi (1960’ta açıldı), Doğu Afrika müzik konservatuvarı, Copmdon müzesi, McMillan kitaplığı, Sorsbie sanat galerisi ve birçok dernek ve klüp binası şehrin başlıca anıtlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir