Naos Nedir,Sanat Tarihi

Naos Nedir,Yunan Eskiçağında tanrının evi, yani tapınaklarda tanrı heykelinin bulunduğu iç kısım.

-Eski Mısır’da tapınağın mihrap kısmına yerleştirilen ve içinde tanrı heykeli bulunan küçük ahşap veya taş yapı.

-Modern yunan kiliselerinde dua edenlere ayrılan bölüm.

Naos, başlangıçta bir megaron’du, fakat megarondan daha süslü ve daha sağlamdı (msl. IX. yy.ın sonunda yapılan Artemis Orthia).

Naos, Klasik çağda bile «tanrının kapalı ve özel evi»ne yaraşır biçimde, daima küçük boyutlarda yapılırdı.

Ama çok geçmeden, naos’un ön kısmına pronaos adı verilen bir sofa, arka tarafına da tanrıya sunulan hâzinelerin saklanması için bir sella eklendi.

Bir cevap yazın