Nasuhi Mehmet Efendi Kimdir,Hayatı

Nasuhi Mehmet Efendi Kimdir,Nasuhi Mehmet Efendi,Türk bilgini ve mutasavvıfı (?-lstanbul 1717).

Medrese öğrenimi gördü. Şabaniye tarikatına girdi. Sonra aynı tarikatın Nasuhiye adlı kolunu kurdu. Daha çok din ve tasavvuf konularını işledi.

Nasuhi Mehmet Efendi Eserleri

Tefsir-i Şerif (Kur’an Tefsiri); Şerh-i Gazel-i Mısrî-i Niyazi (Niyazi Mısrî’nin Gazelinin Açıklaması); Mecmuatül Hadis (Hadis Dergisi); Divan-ı İlâhiyat (İlâhiler Divanı).

Bir cevap yazın