Nazir İbrahim Efendi Kimdir,Hayatı

Nazir İbrahim Efendi,Türk şairi ve bilgini (Edirne ? – 1774).

Doğduğu yerde medrese öğrenimi gördü.

Sonra kadılık mesleğine geçti. Görevli olarak bulunduğu sürece din, özellikle hadis konuları üstünde çalıştı.

Nazir İbrahim Efendi Eserleri

Risale-i Ehadis-i Kudsiye (Kudsî Hadisler Risalesi); Risale-i Erbain ala Kelimeteyn (İki Kelime Hakkında Kırk Risale); Risale-i Hadis-i Erbain-i Selasiye (Üç kırk Hadis Risalesi); Terceme-i Risale-i Etvar-ı Seba (Yedi Tutum Risalesi Tercümesi); insanname; Manzume-i Ahlâkiye (Ahlakî Manzume); Tuhfe-i Gülşeniye (Gülşenî Armağanı); Camiül Mucizat (Mucizeler Dergisi); Muhtasar Tarih-i Osmanî (Kısa Osmanlı Tarihi); Divan.

Bir cevap yazın