Nazmi Ahmet Efendi

Nazmi Ahmet Efendi Türk devlet adamı (XVII. yy. sonları). Divan kâtipliğinden yetişti. Beylikçi, sonra reisülküttap oldu (1687). Ertesi yıl azledildi. Bir süre sonra defter emini oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir