Nebi Kimdir,Nedir,Kimlere Denir | Din Bilgileri |

Nebi Kimdir,Nedir,Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileterek onları aydınlatan, iyi ve doğru hareket etmeye yönelten kimse.

Nebi Kimlere Denir

Başlangıçta yalnız İbranîler tarafından kullanılan nebi sözü, İdris, Hud, Salih, Yunus, Eyyub gibi peygamberleri niteleyen bir kavramdı.

Mekke’de Müslümanlığın yayılmaya başladığı sırada nabiyun (haberciler) şeklinde ifade edilen bu deyim, Medinelilerin müslüman oluşundan sonra enbiya (haberciler, peygamberler) olarak kullanılmaya başlandı.

Kutsal Kitap’ta geçen bütün peygamberleri ifade eden nebi kelimesi Hz. Muhammed’in Medine’ye gelişinden sonra onun için de kullanıldı.

Kur’an’a göre, kendisine Tanrı tarafından kitap gönderilen (ehli kitap olan) bütün peygamberler nebidir.

Daha sonraki çağlarda nebi kelimesinin İbranî dilindeki anlamı biraz değişikliğe uğradı ve resullüllah (Tanrı’nın gönderdiği kimse) kavramı yerine geçti.

Bir cevap yazın