Nebraska Eyaleti,Tarihi

Nebraska Eyaleti,A.B.D.’de eyalet, Büyük Ovalar’ın merkezî batısında; 200 018 km2; 1 590 000 nüf. Merkezi, Lincoln.Eyalet, batıdan doğuya doğru alçalan ve Platte çayı ve kollarıyla yarılan büyük bir ovada uzanır, iklim kurak kara iklimidir; bitki örtüsünün bozkır özelliği batıya doğru artar.

Tarım doğuda yaygın (buğday ve mısır) olmasına karşılık batıdaki vâdilerde yoğunlaşmıştır; batı bölgeleri, her şeyden önce geniş çiftliklerde sığır ve koyun yetiştirme bölgesidir; bununla beraber sulama sayesinde, tarım da yaygınlaşmaktadır.

Eyaletteki birkaç şehir (Lincoln ve eyaletin eski başkenti Omaha) özellikle tarım pazarlarıdır.

Sanayi, tarım ürünlerinin işlenmesi (un fabrikaları, et konserveciliği) ve tarım donatımıyla (inşaat malzemesi, hayvan besinleri) sınırlıdır, önemli tek yeraltı gelir kaynağı petroldür.

Nebraska

Nebraska Eyaleti Tarihi

Daha XVI. yy.da tacirler ve askerlerin bildiği Nebraska’yı aslında ancak XVIII. yy.da İspanyollar (1720) ve özellikle kürk ticaretine girişen Fransızlar (Veniard de Bourgmond [1714], Mallet’ler [1739-1740]) keşfettiler (1763-1803). A. B.D.’nin Louisiana’yı satın almasından sonra (1803), resmî amerikan keşif heyetleri (XIX. yüzyılın ilk yarısı) ve kürk tacirlerinin seferleri sonucunda tanınan bölgede, askeri karakollar (Fort Atkinson 1819) ve pazar yerleri (Bellevue, 1823) kuruldu.

Bir arazi haline getirilen ve sadece beyazlara oy hakkı tanınan Nebraska’da, kıtayı boydan boya aşan bir demiryolunun yapılmasıyla ilk yerleşme hareketi başladı (1854-1867).

Birliğin 37. eyaleti olan Nebraska’da köleliğin kaldırılmasına ve zencilere oy hakkı tanınmasına karşılık, Kızılderililerle 1880’e kadar sık sık çarpışıldı.

Eyalet 1929 Buhranından büyük zarar gördü. 1934’te bir anayasa reformuyla tek parlamento (43 üyelik senato) kabul edildi.

Bir cevap yazın